Usługi

Prawa autorskie
i nowe technologie

Nasze doświadczenie obejmuje obsługę podmiotów
z branży architektonicznej, jak również z branży reklamowej
i gospodarczej.

Kontakt

Nasze doświadczenie obejmuje obsługę podmiotów z branży architektonicznej, jak również z branży reklamowej i gospodarczej.

Więcej Kontakt

Przewagi usługi

Nasze doświadczenie obejmuje obsługę podmiotów z branży architektonicznej, jak również z branży reklamowej i gospodarczej. Zajmujemy się przygotowywaniem aktów prawnych obejmujących przeniesienie praw autorskich.

Zarówno w zakresie projektów architektonicznych jak również utworów audiowizualnych o charakterze reklamowym.

  • Zabezpieczymy Twoje interesy w umowie mającej za przedmiot prawa autorskie
  • Doradzimy korzystną formę nabycia/zbycia praw autorskich
  • Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty w języku angielskim
  • Posiadamy doświadczenie przy kontraktach mających za przedmiot oprogramowanie oraz usługi programistów
  • Posiadamy doświadczenie przy umowach na prace projektowe