Usługi

Prawo budowlane

Prowadzimy praktykę popartą dużym doświadczeniem w zakresie
obsługi skomplikowanych procesów inwestycyjnych, zarówno
w zakresie postępowań administracyjnych, jak również w zakresie
prawa kontraktów i rozwiązywania problemów w toku bieżącej
realizacji poszczególnych robót budowlanych.

Kontakt

Nasi specjaliści legitymują się doświadczeniem zdobytym podczas prowadzenia obsługi dużych procesów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych, występując zarówno po stronie inwestora, jak również generalnego wykonawcy i podwykonawcy.

Więcej Kontakt

Przewagi usługi

Prowadzimy praktykę popartą dużym doświadczeniem w zakresie obsługi skomplikowanych procesów inwestycyjnych, zarówno w zakresie postępowań administracyjnych, jak również w zakresie prawa kontraktów i rozwiązywania problemów w toku bieżącej realizacji poszczególnych robót budowlanych.

Nasi specjaliści legitymują się doświadczeniem zdobytym podczas prowadzenia obsługi dużych procesów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych, występując zarówno po stronie inwestora, jak również generalnego wykonawcy i podwykonawcy. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podmiotów.

  • Rozumiemy proces inwestycyjny a doświadczenie zdobyte na budowie pozwala nam na rekomendowanie optymalnych rozwiązań prawnych
  • Naszymi Klientami są zarówno podmioty z polskim kapitałem, jak i kapitałem zagranicznym
  • W swoim portfolio mamy dokumenty sporządzane na potrzeby instytucji zagranicznych z zakresu regulacji polskiego prawa budowlanego
  • Naszym celem jest ochrona Klienta przed sporami sądowymi na etapie realizacji inwestycji