RADCA PRAWNY

Agata Łada

RADCA PRAWNY

Agata Łada

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji hydrotechnicznych i kubaturowych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC.

Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży budowlanej.

 

 

Edukacja
 • Kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • Ukończona aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
 • Z Kancelarią związana od 2016 roku
Wybrane doradztwo prawne
 • Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących inwestycji hydrotechnicznych i kubaturowych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC. Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży budowlanej;
 • W ramach pracy Kancelarii zajmuje się prowadzeniem windykacji należności dla podmiotów gospodarczych z branży motoryzacyjnej w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz prawem budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kontraktami budowlanymi;
 • Zajmuje się bieżącym doradztwem przy obsłudze inwestycji deweloperskich;
 • We współpracy z pozostałymi członkami zespołu zajmuje się analizą zagadnień procesowych spraw wpływających do Kancelarii.
 • Ponadto zajmuje się wsparciem Klientów w zakresie zagadnień wynikających z prawa pracy.
Języki
 • Polski
 • Angielski
 • Francuski