Radca Prawny

Piotr Talaga

Radca Prawny

Piotr Talaga

Piotr Talaga ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu Zamówień Publicznych na Politechnice Gdańskiej.
Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa pracy oraz procedury administracyjnej.

Edukacja
  • Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego
  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie
  • Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zamówień Publicznych na Politechnice Gdańskiej
Wybrane doradztwo prawne
  • Prowadzi z powodzeniem sprawy przed organami administracji publicznej, jak również przed sądami administracyjnymi, z zakresu prawa budowlanego oraz szeroko rozumianego prawa wojskowego;
  • Specjalizuje się w postępowaniach przed sądami powszechnymi z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • W ramach kancelarii zajmuje się również obsługą podmiotów gospodarczych oraz reprezentowaniem klientów przed Sądami gdzie wykorzystuje bogate doświadczenie procesowe.
Kariera zawodowa
  • Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa pracy oraz procedury administracyjnej.
Języki
  • Polski
  • Angielski