RADCA PRAWNY

Krzysztof Sowa

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów o charakterze odszkodowawczym.

Zajmuje się bieżącą obsługą postępowań sądowych oraz doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji z branży budowlanej i ubezpieczeniowej.

 

 

Edukacja
  • Kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińskiego Mazurskiego.
  • Ukończona aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
  • Z Kancelarią związany od 2022 roku.

 

Wybrane doradztwo prawne

W ramach pracy Kancelarii zajmuje się prowadzeniem windykacji należności dla podmiotów gospodarczych z branży motoryzacyjnej w zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz prawem budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kontraktami budowlanymi;

  • Zajmuje się bieżącym doradztwem przy obsłudze inwestycji deweloperskich;
  • We współpracy z pozostałymi członkami zespołu zajmuje się analizą zagadnień procesowych spraw wpływających do Kancelarii.
  • Ponadto zajmuje się wsparciem Klientów w zakresie zagadnień wynikających z prawa pracy.
Języki
  • Polski
  • Angielski