Usługi

Windykacja

Nasze usługi obejmują cały proces prowadzenia postępowania
windykacyjnego, włącznie z postępowaniem egzekucyjnym oraz
zastępstwem procesowym w postępowaniu upadłościowym.

Kontakt

Nasze usługi obejmują cały proces prowadzenia postępowania windykacyjnego, włącznie z postępowaniem egzekucyjnym oraz zastępstwem procesowym w postępowaniu upadłościowym.

Więcej Kontakt

Przewagi usługi

Posiadamy i rozwijamy praktykę w prowadzeniu kompleksowej windykacji na rzecz podmiotów gospodarczych z zakresu branży motoryzacyjnej, w zakresie obejmującym zarówno rozliczania napraw bezgotówkowych z zakładem ubezpieczeń, jak również zwrotu kosztów najmu pojazdów zastępczych.

W przedmiotowym zakresie dysponujemy merytoryczną wiedzą wykraczającą poza zagadnienia ściśle prawne oraz doświadczonym zespołem. Ponadto posiadamy doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń dla podwykonawców i dostawców robót budowlanych.

  • Prowadzimy kilkaset bieżących postępowań sądowych
  • Możemy się pochwalić setkami wygranych spraw
  • Oferujemy nie tylko reprezentację przed Sądami, ale również doradztwo przed podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądową