Usługi

Zamówienia publiczne

Posiadamy doświadczenie przy udzielaniu i realizacji zamówień
publicznych w branży budowlanej, medycznej, kulturalnej oraz z zakresu
obronności i zamówień sektorowych z uwzględnieniem branży
energetycznej i kolejowej

Kontakt

Posiadamy doświadczenie przy udzielaniu i realizacji zamówień publicznych w branży budowlanej, medycznej, kulturalnej oraz z zakresu obronności i zamówień sektorowych z uwzględnieniem branży energetycznej i kolejowej.

Więcej Kontakt

Przewagi usługi

Posiadamy doświadczenie przy udzielaniu i realizacji zamówień publicznych w branży budowlanej, medycznej, kulturalnej oraz z zakresu obronności i zamówień sektorowych z uwzględnieniem branży energetycznej i kolejowej

Doświadczenie zdobywaliśmy występując zarówno po stronie zamawiających, jak również po stronie wykonawców. Nasze doświadczenie obrazuje również ilość publikacji w prasie fachowej z zakresu prawa zamówień publicznych.

  • Wspieramy przedsiębiorców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
  • Przygotowujemy projekty dokumentów w toku realizacji zadań inwestycyjnych
  • Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • Naszym celem jest zabezpieczenie Klienta przed roszczeniami w toku realizacji zadań inwestycyjnych
  • Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych wynikłych na tle realizacji umów w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych
  • Znając materię oferujemy szybkie konsultacje