22.06.2022

Decyzja o obniżeniu pensji włodarza zapadła, ale nikt jej nie wykonał

Radni jednej z gmin w województwie warmińsko-mazurskim uchwałą obniżyli pensję włodarzowi. Mimo to samorządowiec nadal otrzymywał płacę w niezmienionej wysokości. Eksperci uważają, że w opisanej sytuacji może wchodzić w grę odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W charakterze eksperta w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej opinii udzieliła associate Kancelarii Lilia Czepli:

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych ponoszą m.in. osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet jednostki sektora finansów publicznych, a także kierownicy jednostek sektora finansów publicznych. Zarzut związany z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych nie może być skutecznie postawiony organowi stanowiącemu gminy ani poszczególnym radnym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w wydaniu papierowym oraz w wydaniu elektronicznym Dziennika Gazety Prawnej.

Czytaj również: