24.11.2022

Znaleziono sposób na zdalne sesje. Czy przestaną być wreszcie nadużywane?

O trybie posiedzenia rad gmin i powiatów decyduje rada w głosowaniu jawnym, a nie, jak dotychczas, jej przewodniczący – przesądziła tarcza prawna. W praktyce oznacza to, że obrady online trudniej jest obecnie zarządzić, bo żeby o tym zadecydować, trzeba się najpierw spotkać i zagłosować.

W charakterze eksperta w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej opinii udzieliła associate Kancelarii Lilia Czepli:

Ustawodawca zmierza do stopniowego ograniczania przeprowadzania obrad w trybie zdalnym do sytuacji wyjątkowych, a przynajmniej do odstąpienia od powierzenia decyzji w tym zakresie jednej osobie na rzecz organu kolegialnego (…) arbitralne podejmowanie decyzji o zdalnym przeprowadzaniu obrad przez Przewodniczącego rady stwarzało potencjalne prawo do nadużyć.

Pełna treść artykułu jest dostępna w wydaniu papierowym oraz w wydaniu elektronicznym Dziennika Gazety Prawnej.

Czytaj również: