30.03.2023

Wygrana w sprawie frankowej

Unieważnienie kredytu CHF Klienci vs. mBank, sprawa prowadzona była przed Sądem Okręgowym w Gdańsku I Wydziałem Cywilnym.

Korzyścią naszych Klientów jest nie tylko ustalenie przez Sąd, iż umowa kredytu jest nieważna. Sąd zasądził na ich rzecz kwotę w wysokości 468.688,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia zapłaty. Wszelkimi kosztami został obciążony bank.

Klientów prowadził radca prawny Piotr Talaga.

Czytaj również: