12.05.2023

Sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą

Mamy przyjemność poinformować o sukcesie przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. Przebudowa ostróg w miejscowości Kołobrzeg km 329,500 – 330,370 – ETAP I (sygn. akt: KIO 1134/23).

Postępowanie toczyło się na skutek odwołania mającego za przedmiot zagadnienie zgodności treści oferty z przedmiotem zamówienia oraz kwestii granic poprawiania przez wykonawców omyłek w treści oferty. W wydanym orzeczeniu KIO podzieliła w całości argumentację podniesioną przez naszego Klienta, co skutkuje utrzymaniem wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

Wyrok otwiera możliwość podpisania umowy z zamawiającym.

W postępowaniu naszego Klienta reprezentował mec. Łukasz Mackiewicz/

Czytaj również: