11.05.2022

Jawność posiedzeń gminy może być ograniczona przez ustawy

Od początku pojawienia się koronawirusa w Polsce apelowano do ustawodawcy o pilne uregulowanie możliwości odbywania sesji online. Postulaty te zostały zrealizowane w nowelizacji specustawy o COVID-19 z 31 marca 2020 r. I tak zgodnie z jej art. 15zzx od 1 kwietnia 2020 r. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje i komisje z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (tzw. zdalny tryb obradowania).

W charakterze eksperta w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej opinii udzieliła associate Kancelarii Lilia Czepli:

Jeżeli ustawodawca w art. 15zzx specustawy o COVID-19 dopuścił możliwość podejmowania uchwał w trybie korespondencyjnym, to oznacza, że ograniczył w tym zakresie jawność, zgodnie z art. 11b u.s.g (…) Podstawowym problemem związanym z zapewnieniem jawności obrad w trybie korespondencyjnym jest brak możliwości wzięcia w nich udziału przez mieszkańców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w wydaniu papierowym oraz w wydaniu elektronicznym Dziennika Gazety Prawnej.

Czytaj również: