19.01.2022

Legislacyjny porządek w RIO? Polski Ład dąży do jednolitych stanowisk – komentarz r.pr. Łukasza Mackiewicza w DGP

Od 1 stycznia br. obowiązuje zmieniona w ramach Polskiego Ładu ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. 

Nowelizacja ta wprowadziła art. 25aa, który umożliwia Krajowej Radzie Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO), czyli organowi reprezentującemu wszystkie izby w kraju, opracowywanie wytycznych w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. 

Komentarza do przedmiotowego zagadnienia w Dzienniku Gazecie Prawnej udzielił radca prawny Łukasz Mackiewicz.

Czytaj również: