20.04.2022

Skarbnik powinien zabezpieczyć jednostkę przed paraliżem

Nagły wakat na stanowisku skarbnika w gminie może utrudnić funkcjonowanie tej jednostki samorządowej. Problem był już poruszony w treści orzeczenia WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 lutego 2022 roku (sygn. akt: II SA/Go 816/21) zakończonym konstatacją, iż na gruncie obowiązujących przepisów niedopuszczalne jest powołanie na stanowisko pełniącego obowiązku skarbnika gminy.

W charakterze eksperta w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej opinii udzieliła associate Kancelarii Lilia Czepli:

Jego absencja może poważnie zablokować funkcjonowanie urzędu, bo tylko on dokonuje kontrasygnaty zobowiązań zaciąganych przez gminę. Chyba, że upoważni do tego innego pracownika, bo nikt inny nie może dokonać takiego przekazania wszelkich uprawnień i obowiązków skarbnika na inną osobę w razie jego nagłej nieobecności

Pełna treść artykułu jest dostępna w wydaniu papierowym oraz w wydaniu elektronicznym Dziennika Gazety Prawnej.

Czytaj również: