16.12.2020

Zdalne odwołanie przewodniczącego rady a zachowanie tajności głosowania.

Z przyjemnością informujemy, iż w dzisiejszym (16.12.2020) wydaniu papierowym Dziennika Gazety Prawnej w dodatku Samorząd i Administracja ukazał się artykuł z komentarzem radcy prawnego Łukasza Mackiewicza w przedmiocie problematyki zdalnego odwołania przewodniczącego rady i zachowania tajności głosowania.

Czytaj również: