04.01.2021

Sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Korzystny wyrok KIO

Rok 2021 rozpoczynamy od informacji o sukcesie prawników KMRP przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) w postępowaniu dotyczącym poprawy infrastruktury w portach morskich zlokalizowanych na terenie województwa Zachodniopomorskiego (sygn. akt: KIO 2968/20, KIO 2997/20).

Postępowanie toczyło się na skutek odwołań mających za przedmiot zagadnienie stawki podatku VAT na roboty hydrotechniczne oraz kwestii granic poprawiania przez wykonawców omyłek w treści oferty. W wydanym orzeczeniu KIO podzieliła w całości argumentację podniesioną przez zamawiającego oraz naszego Klienta, co skutkuje utrzymaniem wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej dla wszystkich części postępowania – o łącznej wartości ponad 31 mln zł brutto.

Wyrok otwiera możliwość podpisania umowy z zamawiającym, a terminy wykonania przedmiotu zamówienia w całości przewidziany jest na ostatni kwartał 2022 roku.

W postępowaniu naszego Klienta reprezentował mec. Łukasz Mackiewicz we współpracy z mec. Agatą Ładą.

Czytaj również: